MEER WETEN? BEL 06 - 22 11 82 85

BESTUUR

Voorzitter:                    Petra van Boetzelaer
Secretaris:                    Janine Meijer
1e Penningmeester:   Karel Wernars
2e Penningmeester:   Hans Scholtes
Bestuurslid:                  Karin Buth
Bestuurslid:                  Janneke Hummelen
Bestuurslid:                  Age Leijenaar

 

Op 29 maart 2017 zijn wij officieel Stichting Stoer geworden en bestaat ons onbezoldigd bestuur uit ouders die bij Stoer betrokken zijn.

Wat doet het bestuur? We zijn als Stichting nu een rechtspersoon, zodat we als zodanig afspraken kunnen maken met de zorgaanbieder, en alle andere partijen die mee bouwen aan het initiatief.

Het bestuur ontvangt geen beloning.

 

STATUTEN

De statuten zijn op te vragen bij de voorzitter.

 

OVERLEGSTRUCTUUR

Wij zijn een stichting, omdat wij met financiën van onze kinderen te maken hebben. Wij vergaderen maandelijks, straks ook met het team van begeleiders en verzorgers van de jongeren.
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, een samenvatting daarvan wordt toegestuurd aan belangstellenden. Wilt u deze ook ontvangen? Mail ons

 

JAARVERSLAG

Een jaar na oprichting van onze stichting zullen wij ons eerste jaarverslag inclusief financiële verantwoording en activiteitenoverzicht opstellen.

Het jaarverslag 2017 kunt u hier vinden.
Het jaarverslag 2018 kunt u hier vinden.
Het jaarverslag 2019 is in de maak.

 

Het RSIN/fiscaal nummer van Stichting Stoer is 857431547
Rekeningnummer NL93 SNSB 0947 901 981

 

ANBI

Voor onze stichting hebben we de ANBI status toegewezen gekregen, dat betekent dat giften die wij van u krijgen, voor u belasting aftrekbaar zijn.

 

 

Giften en donaties zijn van harte welkom ! Dat kan door direct op onze rekening te storten, maar óók door de knop hieronder aan te klikken.